Boeken

Van Asselt Campers
Verhuur

  De procedure is als volgt:

 1. Informeer of de camper vrij is voor de gewenste periode.
 2. Reserveer gelijk, opties worden niet afgegeven, wie het eerst komt, het eerst maalt.
 3. Na reservering wordt het huurcontract toegezonden.
  Vul de ontbrekende gegevens in en onderteken het formulier.
  Retourneer hem met kerende post.
 4. Maak binnen 7 dagen 50% van de huursom over op banknummer 3033.31.720 t.n.v. J.B.J. van Asselt te Kootwijk
 5. Het restant (inclusief totaal € 800,00 borg) uiterlijk 4 weken voor vertrek overmaken op het voorgaande rekeningnummer.
  Indien deze periodes niet tussen contracttekening en vertrekdatum aanwezig zijn, dient de gehele som ineens te worden betaald bij contracttekening.
  Hierover maken we dan de nodige afspraken.
  Let op: niet betaald = geen recht op de camper!
 6. Stuur een kopie van uw geldige rijbewijs en van uw geldige paspoort op naar verhuurder.
  (ook van alle andere mede bestuurders)

Nu boeken!


Laatste update: 09-12-2004
©   'Van Asselt - Campers'
Kootwijk